Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. : Aiming to be World’s Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.
World's Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.

  News Release  

ขอบคุณทุกการเดินทางร่วมกันกับเรา กับ 'งานฉลองครบรอบ 30 ปี สยามโกชิ'


  Nov 28, 2023 | 10:30:27 am  
Home News Newsroom ขอบคุณทุกการเดินทางร่วมกันกับเรา กับ 'งานฉลองครบรอบ 30 ปี สยามโกชิ'

【 ขอบคุณทุกการเดินทางร่วมกันกับเรา กับ "งานฉลองครบรอบ 30 ปี สยามโกชิ" 】

         เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา "เรา" สยามโกชิ ได้ดำเนินการจัดงานฉลองครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ปีที่ 30 ขึ้นมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณพนักงานในการให้ความร่วมมือกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาอย่างดีเยี่ยมร่วมกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้พนักงานทุกคน ได้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ในการให้ความร่วมมือ สำหรับการก้าวต่อไปสู่ความเจริญเติบโตร่วมกันกับ "สยามโกชิ" และ "กลุ่มบริษัท โกชิกรุ๊ป" อย่างยั่งยืน ผ่านคำมั่นสัญญา ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ปี 2030 ที่เราตั้งมั่นให้เป็นจริงต่อไป ด้วยความท้าทายใหม่ๆ สู่อนาคต

         ภายในงานฉลองนี้ เริ่มต้นด้วยการแสดงกลองสะบัดไชย จากนั้นประธานบริษัทจึงได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน ก่อนจะเข้าสู่การจับรางวัลสำหรับมอบให้ผู้โชคดีกับรางวัลพิเศษมากมายหลายรายการ พร้อมทั้งพนักงานก็ได้เริ่มร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เคล้ากับความสนุกของเสียงดนตรีจากวงดนตรีชื่อดังของประเทศไทย ทำให้บรรยากาศกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปี ในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข อย่างคึกคัก สนุกสนาน อย่างที่น่าจดจำร่วมกันอีกครั้ง

         อนึ่ง บริษัทขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ มา ณ โอกาสอันดีนี้ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานฉลองในครั้งนี้กับเรา พร้อมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เสร็จสิ้น ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และสำคัญยิ่งขอขอบคุณทุกการเดินทางร่วมกันกับเรา "สยามโกชิ" มาตลอด 30 ปีนี้ โดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีเยี่ยม จากพนักงานทุกท่านอีกครั้ง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมีวิวัฒนาการร่วมกันต่อไป

         " One Dream, One Team, One Spirit with All GOSHI "

Back to previous page

Newsroom

Pickup Content